:: Aktuality


 

 

Novější 1 3 7 13 19

PRŮZKUM - docházka o hlavních prázdninách

Datum konání: 26. 5. 2020 - 2. 6. 2020

Průzkum docházky o hlavních letních prázdninách 2020

Žádáme rodiče, aby nejpozději do 2.6.2020 oznámili telefonicky - formou sms na číslo 777030370 nebo emailem na adresu reditelka_ms@stechovice.info, zda jejich dítě bude navštěvovat MŠ Štěchovice od 1.7. do 17.7. 2020.
Průzkum bude podkladem pro jednání se zřizovatelem. Děkujeme za spolupráci a pružnost, Marková Jaroslava

RP006.pngVÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020

Datum konání: 22. 5. 2020

výsledky přijímacího řízení 2020.pdfPLAVÁNÍ OD ZÁŘÍ 2020

Žádáme rodiče, aby formou SMS na č. 777 030370 nebo mailem na adresu reditelka_ms@stechovice.info přihlašovali své děti na výuku plavání - od září 2020, aquapark Barrandov, 8 lekcí.
Cena 1670.- Kč včetně autobusové dopravy.
Úhrada proběhne v prvním týdnu v září.
Děkujeme.ŠKOLNÉ V OBNOVENÉM PROVOZU MŠ

Mateřská škola je od 18.5.2020 otevřena pro všechny zapsané děti, dodržujeme pokyny a doporučení z manuálů MŠMT. Děti můžete přivádět do svých tříd – přebíráme je u dveří na zazvonění. Je omezen vstup rodičů do budovy.

Školné za měsíce květen a červen 2020 hradí všechny zapsané děti, s výjimkou předškoláků (dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ). Úplata za školné byla za měsíce březen, duben 2020 ředitelkou prominuta. Dle školního řádu lze požádat ředitelku o snížení úplaty na měsíce květen a červen 2020 za následujících podmínek:

Osvobození od úplaty školného

dle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a § 123 zák. č. 561/2004 ve znění novely č. 472/20012 Sb. bude od úplaty osvobozen:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příplatku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy,

e) rodič pečující alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

 Informace pro strávníky - 9. třída

Datum konání: 19. 5. 2020 - 26. 6. 2020

Školní jídelna mateřské školy oznamuje :

vyrovnání přeplatků za stravné a vrácení čipu pro žáky 9. třídy probíhá denně od 8:00 do 11:00 v kanceláři hospodářky do 26.6.2020.

Marková Jaroslava, ředitelkaVRÁCENÍ ZÁLOHY NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Datum konání: 18. 5. 2020 - 9. 6. 2020

Vrácení zálohy na školu v přírodě -

nahlaste číslo účtu třídním učitelkám do 9.6.2020.

Děkujeme.Pokyny pro výdej obědů od 11.5.2020 pro žáky ZŠ

Datum konání: 11. 5. 2020

Pokyny pro výdej obědů od 11.5.2020 pro žáky ZŠ

Žáci budou docházet do školní jídelny v omezených skupinách do max. počtu 15 dětí. Časový rozvrh vytváří ZŠ.
Výdej začíná v 11:15.
Žáci jsou povinni dodržovat rozestupy, před vstupem do jídelny použijí dezinfekci na ruce. Je zrušen samoobslužný výdej nádobí, žáci budou kompletně obslouženi u výdejového okna personálem jídelny.
Žáci mohou stolovat pouze na viditelně označených místech.
Časová osa stravování:

15 min      5 minut    15 minut  5 minut     15 minut
1.skupina dezinfekce 2.skupina dezinfekce 3.skupina …

Jaroslava Marková, ředitelka
4.5.2020

 

výdej obědů zš 2020.jpgRozhodnutí o obnovení provozu mateřské školy

Datum konání: 18. 5. 2020

Mateřská škola Štěchovice, okres Praha - západ

Hlavní 325 Štěchovice 25207

e-mail: reditelka_ms@stechovice.info

tel.777030370

7.5.2020

Rozhodnutí o obnovení provozu mateřské školy

Ředitelka mateřské školy, po dohodě se starostou městyse Štěchovice ,rozhodla o obnovení provozu mateřské školy Štěchovice od 18.5.2020.

Opatření platná do konce školního roku 2019-20 :

Při předávání dítěte do zařízení je nutné předložit čestné prohlášení zákonných zástupců (ke stažení na www.msstechovice.cz )

Při cestě do školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními.

V areálu školy mají dospělé osoby přivádějící a odvádějící děti do zařízení povinnost dodržovat  odstupy od ostatních.

Dospělé osoby se v areálu pohybují v ochranných prostředcích zakrývající dýchací cesty a to po dobu nezbytně nutnou k předání dítěte.

Předání a vyzvednutí dítěte: Zákonný zástupce předá dítě učitelce po zazvonění ve vstupních dveřích do oddělení. Vyzvedávání bude probíhat ve stejném režimu.

Učitelky budou při kontaktu se zákonnými zástupci používat ochranu dýchacích cest.

Ředitelka školy zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.

Úklidový personál je poučen o hygienických zásadách. V prostorách školy bude prováděno otírání všech povrchů, klik, vodních baterií průběžně během dne, taktéž mytí podlah, umýváren a toalet prostředkem s dezinfekcí bude prováděno několikrát denně. Ložní prádlo bude měněno týdně, budou používány papírové ručníky.

Děti během pobytu ve třídách a na zahradě mateřské školy nebudou mít povinnost zakrytí dýchacích cest.

Program bude směrován v co nejvyšší míře na pobyt venku.

 Jaroslava Marková, ředitelka školy

 

ochrana zdraví mš - manuál MŠMT

 

mš rozhodnutí.jpgčestné prohlášení

příloha_čestné_prohlášení

Před nástupem dítěte do MŠ od 18.5.2020 je nutné přinést vyplněné čestné prohlášení.

Děkujeme za spolupráci.

 

 Výzva rodičům - zájem o docházku v MŠ

Vážení rodiče,
Jsem připravena jednat se zřizovatelem o otevření mateřské školy. Uvažujeme otevřít mateřskou školu od 18.5.2020.
Potřebuji vaše vyjádření, zda využijete služby mateřské školy s těmito opatřeními:
- dítě přivedete ke vstupním dveřím, zazvoníte – učitelka přeměří teplotu dítěte a zdravé dítě převezme
- doporučujeme, aby děti nevodili ani nevyzvedávali z MŠ senioři (65+)
- děti musí mít na den alespoň 3 ks roušek v ochranném obalu
- třídy budou naplněny do počtu 15, skupiny se nebudou promíchávat a nebudou se střetávat v průběhu dne.
- při výchovné činnosti v uzavřené skupině nebudou roušky používány.
 
Váš zájem o docházku potvrďte formou SMS na tel. číslo 777030370
Jaroslava Marková, ředitelka
29.4.2020
kveten.jpg


Novější 1 3 7 13 19

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
OMEZENÍ PROVOZU MŠ OD 17.3.2020
UZAVŘENÍ MŠ
31
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
1
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
2
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
3
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
4
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
5
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
6
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
7
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
8
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
9
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
10
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
11
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
12
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
13
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
14
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
15
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
PRACOVNÍ SEŠITY PRO PŘEDŠKOLÁKY- VÁŽKY
16
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ - nouzový stav
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
PRACOVNÍ SEŠITY PRO PŘEDŠKOLÁKY- VÁŽKY
17
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
PRACOVNÍ SEŠITY PRO PŘEDŠKOLÁKY- VÁŽKY
18
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
19
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
20
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
21
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
22
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
ZÁPIS DO ZŠ
23
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
24
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
25
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
26
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
27
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
28
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
29
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
UZAVŘENÍ MŠ
30
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
1
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
2
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY
3
PLÁNOVANÉ AKCE 2019/2020
ANGLIČTINA V MŠ - VÁŽKY

Návštěvnost stránek

252464