:: Aktuality


 

 

Novější 1 3 7 13 19

Informativní schůzka pro rodiče

Datum konání: 1. 9. 2020

Informativní schůzka pro rodiče všech dětí (nejen nově přijatých) se koná 1. září 2020 od 17 hodin ve školní jídelně v areálu MŠ.

OG_informace-pro-rodice.pngUzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

CCI_000002[1].jpg

 

Výpis z usnesení

 Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Datum konání: 20. 7. 2020 - 31. 8. 2020

Rozhodnutí o uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin šk. roku 2019-20

 Ředitelka mateřské školy v souladu s vyhláškou č.14/2005Sb. Rozhodla u uzavření mateřské školy od 20.7.2020 do 31.8.2020.

Školní rok 2020-21 bude zahájen 1.9.2020.

Zákonní zástupci dětí přihlášených k prázdninovému provozu  uhradí na příslušné účty a s uvedením variabilního symbolu do 1.7.2020 částky:

Školné  420.-Kč

Stravné 480.-Kč

Jaroslava Marková, ředitelka mateřské školy

 

Ve Štěchovicích dne 4.6.2020

 

prázdninový provoz 2020.jpgPRŮZKUM - docházka o hlavních prázdninách

Datum konání: 26. 5. 2020 - 2. 6. 2020

Průzkum docházky o hlavních letních prázdninách 2020

Žádáme rodiče, aby nejpozději do 2.6.2020 oznámili telefonicky - formou sms na číslo 777030370 nebo emailem na adresu reditelka_ms@stechovice.info, zda jejich dítě bude navštěvovat MŠ Štěchovice od 1.7. do 17.7. 2020.
Průzkum bude podkladem pro jednání se zřizovatelem. Děkujeme za spolupráci a pružnost, Marková Jaroslava

RP006.pngVÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020

Datum konání: 22. 5. 2020

výsledky přijímacího řízení 2020.pdfPLAVÁNÍ OD ZÁŘÍ 2020

Žádáme rodiče, aby formou SMS na č. 777 030370 nebo mailem na adresu reditelka_ms@stechovice.info přihlašovali své děti na výuku plavání - od září 2020, aquapark Barrandov, 8 lekcí.
Cena 1670.- Kč včetně autobusové dopravy.
Úhrada proběhne v prvním týdnu v září.
Děkujeme.ŠKOLNÉ V OBNOVENÉM PROVOZU MŠ

Mateřská škola je od 18.5.2020 otevřena pro všechny zapsané děti, dodržujeme pokyny a doporučení z manuálů MŠMT. Děti můžete přivádět do svých tříd – přebíráme je u dveří na zazvonění. Je omezen vstup rodičů do budovy.

Školné za měsíce květen a červen 2020 hradí všechny zapsané děti, s výjimkou předškoláků (dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ). Úplata za školné byla za měsíce březen, duben 2020 ředitelkou prominuta. Dle školního řádu lze požádat ředitelku o snížení úplaty na měsíce květen a červen 2020 za následujících podmínek:

Osvobození od úplaty školného

dle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a § 123 zák. č. 561/2004 ve znění novely č. 472/20012 Sb. bude od úplaty osvobozen:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příplatku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy,

e) rodič pečující alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

 Informace pro strávníky - 9. třída

Datum konání: 19. 5. 2020 - 26. 6. 2020

Školní jídelna mateřské školy oznamuje :

vyrovnání přeplatků za stravné a vrácení čipu pro žáky 9. třídy probíhá denně od 8:00 do 11:00 v kanceláři hospodářky do 26.6.2020.

Marková Jaroslava, ředitelkaVRÁCENÍ ZÁLOHY NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Datum konání: 18. 5. 2020 - 9. 6. 2020

Vrácení zálohy na školu v přírodě -

nahlaste číslo účtu třídním učitelkám do 9.6.2020.

Děkujeme.Pokyny pro výdej obědů od 11.5.2020 pro žáky ZŠ

Datum konání: 11. 5. 2020

Pokyny pro výdej obědů od 11.5.2020 pro žáky ZŠ

Žáci budou docházet do školní jídelny v omezených skupinách do max. počtu 15 dětí. Časový rozvrh vytváří ZŠ.
Výdej začíná v 11:15.
Žáci jsou povinni dodržovat rozestupy, před vstupem do jídelny použijí dezinfekci na ruce. Je zrušen samoobslužný výdej nádobí, žáci budou kompletně obslouženi u výdejového okna personálem jídelny.
Žáci mohou stolovat pouze na viditelně označených místech.
Časová osa stravování:

15 min      5 minut    15 minut  5 minut     15 minut
1.skupina dezinfekce 2.skupina dezinfekce 3.skupina …

Jaroslava Marková, ředitelka
4.5.2020

 

výdej obědů zš 2020.jpgNovější 1 3 7 13 19

9. 8. Roman

Zítra: Vavřinec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
28
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
29
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
30
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
31
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
1
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
2
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
3
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
4
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
5
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
6
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
7
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
8
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
9
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
10
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
11
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
12
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
13
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
14
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
15
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
16
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
17
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
18
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
19
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
20
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
21
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
22
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
23
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
25
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
26
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
27
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
28
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
29
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
30
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
31
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin
1
Informativní schůzka pro rodiče
2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

257458