Vítáme Vás na stránkách mateřské školy ve Štěchovicích

Motto: "Takový bude příští svět,jak budou vychováni příští jeho občané" (J.A.Komenský)

 

 Desatero vzkazů rodičům od jejich dětí:

(zdroj z knihy Zdeňka Matějčka - Škola rodičů)

1) Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl(a) dostat všechno, po čem toužím - jen Vás zkouším.

2) Nedělejte ze mě menšího, než jsem.

3) Nechraňte mě před vším, potřebuju se naučit snášet obtíže i bolest.

4) Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

5) Nebuďte nedůslední, to mě mate.

6) Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

7) Neříkejte, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám příšerné věci.

8) Nenadávajte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě působí, když si se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

9) Neříkejte, že mé obavy a strachy jsou hlouposti. Hodně pro mě znamená, když se mi snažíte porozumět.

10) Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději, cítím se tak bezpečněji.

Vaše dítě :-)

 

Provozní doba:   6:45 - 17:00

školné : pro šk. rok 2015-2016 stanovilo zastupitelstvo městyse Štěchovice výši školného na 800,- Kč měsíčně

stravné :     40,- Kč denně

č.ú. školné - 181789046/0300

č.ú. stravné - 186049354/0300

mateřská škola Štěchovice


Za děti, které dovrší během školního roku 1.9.2015-31.8.2016 6ti let, se školné podle §123 Školského zákona neplatí. Děti, které mají opdloženu školní docházku, školné opět platí.
 
Mateřská škola Štěchovice má 3 třídy s kapacitou 76 žáků. Děti jsou do tříd zařazeny podle věku. O děti pečuje kolektiv 6 pedagogických pracovnic a školnice MŠ.
ředitelka -     Jaroslava Marková
zástupce řed. -Věra Karlovská
učitelky-
Hana Bechyňová
Bc. Olga Hlaváčková
Stanislava Jirsová
asistent pedagoga - Tereza Lorencová
školnice, uklízečka - Zdena Andělová
uklízečka - Zlata Švejdová
 
Součástí mateřské školy je školní jídelna pro základní školu s kapacitou 300 jídel.
Mateřská škola v rámci doplňkové činnosti vaří obědy pro veřejnost.
Vedoucí kuchařka. : Alena Kaltounková
kuchařky :
Dana Marková
Jana Kučerová
Kristýna Křivonosková
Lenka Homolová - pracovnice pro doplňkovou činnost MŠ
Jana Šimáčková
Jana Bartoňová
---------------------------------------------------------------