Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024-2025
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

 

 

mš jídelníček- 13.5.-17.5. 2024.pdf

ZŠ jídelníček - 13.5.-17.5. 2024.pdf

Jídelníček pro veřejnost- 13.5.-17.5. 2024.pdf

 

mš jídelníček - 20.5.-24.5. 2024.pdf

ZŠ jídelníček - 20.5.-24.5. 2024.pdf

Jídelníček pro veřejnost - 20.5.-24.5. 2024.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstup na portál školní jídelny - MŠ Štěchovice, Hlavní 325: www.e-jidelnicek.cz

číslo školní jídelny: 11149

PIN obdržíte u paní Kristýny Křivonoskové - MŠ Štěchovice

 

Placení stravného

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny č. 186049354/0300 pokladní složenkou nebo převodním příkazem z vlastního účtu. Variabilní symbol je číslo přidělené strávníkovi při přihlášení


TELEFONNÍ ČÍSLO PRO KOMUNIKACI SE ŠKOLNÍ JÍDELNOU:

+420 774 479 521 pro rodiče strávníků ze ZŠ, učitele a zaměstnance ZŠ, cizí strávníky

Elektronické přihlášky běží 24 hodin

Ceny obědů platné od 1.9.2023

Mateřská škola ( přesnídávka, oběd, svačina + pitný celodenní režim) 

od 3 do 6 let 50.-Kč

Mateřská škola ( přesnídávka, oběd, svačina + pitný celodenní režim)  

od 7 let 52.-Kč

  • ZŠ (oběd)  do 10 let 33.- Kč   
  • ZŠ (oběd) od 11  do 14 let 35.- Kč (dítě dovrší 11 let v daném školním roce, tzn.  nar. od 1.9. do 31.8)
  • ZŠ (oběd)  od 15 let 37.- Kč (dítě dovrší 15 let v daném školním roce, tzn. nar. od 1.9. do 31.8)

Doplňková činnost

  • Cizí strávníci (oběd) 95.- Kč

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Společné stravování v mateřské škole, které v předškolním věku zabezpečuje podstatnou část celodenní stravy, pomáhá rodičům dětí s jejich výchovou ke správné výživě, správným stravovacím návykům a správnému životnímu stylu.

Složením a množstvím přijímané stravy ovlivňujeme pozitivně i negativně optimální růst a zdraví člověka. Správný vývoj dětského organismu je závislý na přiměřené a plnohodnotné výživě, která musí být optimálně biologicky a energeticky vyvážena. Pro zajištění vhodného množství a hodnotnosti stravy se ve školních jídelnách řídí doporučenými výživovými normami. Školní jídelna se těmito normami řídí při sestavování jídelního lístku a spotřebního koše.

POKYNY PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

1/ na začátku nového školního roku se každý strávník opětovně přihlásí k odebírání obědů (přihlášky předá žákům tř. učitel)

2/ každý nový strávník obdrží v kanceláři mateřské školy za poplatek 120,- Kč čip, který bude zaregistrován v PC pod jeho jménem a variabilním symbolem po celou dobu odebírání obědů v naší jídelně. Strávník obdrží doklad o zaplacení, při ukončení odebírání obědů, při předání nepoškozeného čipu, bude strávníkovi poplatek vrácen. Ztrátu nebo poškození čipu je strávník povinen nahlásit v kanceláři mateřské školy, kde bude čip zablokován a převzít, opět za poplatek, čip nový.

3/ pokud chce strávník odhlásit obědy natrvalo, musí toto oznámit a odevzdat čip hospodářce MŠ osobně, jinak je veden dál jako strávník a vzniká mu tím dluh na stravném, který je rodič povinen uhradit

4/ přihlášky a odhlášky

strávník pomocí čipu zvolí vybrané menu na příští den, případně si odhlásí oběd na následující den, při nepřítomnosti dítěte ve škole mohou rodiče odhlásit nebo přihlásit dítě telefonicky vždy do 14:00 předcházejícího dne na tel.č.+420 242 413 770-hospodářka ŠJ, +420 242 413 670-kancelář MŠ neb +420 774 479 521, nově na e-mailové adrese: materska.skola@stechovice.info. V tomto případě provede přihlášení nebo odhlášení hospodářka školní jídelny manuálně. V případě neodhlášení si první den nepřítomnosti dítěte mohou rodiče odebrat oběd do přinesených nádob. Upozorňuji na to, že v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole nemá žák nárok na dotovaný oběd. Vzhledem k tomu, že škola v rámci doplňkové činnosti nabízí obědy pro veřejnost, je možné si oběd objednat (cena oběda je 65,- Kč) do 14 hodin předcházejícího dne. 

5/ elektronické přihlášky a odhlášky - UPOZORNĚNÍ

Po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování, obdrží strávník PIN a heslo k přístupu na internet pro přihlášení či odhlášení obědů vždy na dny podle následujícího jídelníčku ,krom prvních dvou dnů, z důvodů čipování zde v jídelně a tudíž křížení přihlášek či odhlášek, dle uvedené adresy a hesla a zárověň si může zkontrolovat zůstatek svého účtu.

Elektronické přihlášky běží 24 hodin. Písmeno O znamená odebraná strava, při použití čipu u výdajového okénka, nikoli odhláška. N je označení jako strava neodebraná, kdy strávník u výdajového okénka nepoužil čip.

(info možné na tel. čísle +420 242 413 770)

6/ způsob platby: dětem nebudou vydávány složenky ani jiná vyúčtování, rodiče si sami rozhodnou o tom, jakou sumu vloží na účet mateřské školy. Máte-li zavedený účet, doporučuji využít převodu z účtu, případně zadat trvalý příkaz; ze sumy, kterou poukážete na účet MŠ, bude stravovací program odpočítávat každý odebraný oběd. Pokud by stav na kontě klesl pod cenu jednoho oběda, tak nebude oběd strávníkovi vydán. Doporučuji proto včasné vložení peněz na účet MŠ. Pokud zvolíte přímou platbu na pokladně banky nebo na poště, dbejte na přesné vyplnění a vždy uveďte jméno strávníka a jeho přidělený variabilní symbol. V případě více strávníků z jedné rodiny musí být platby prováděny odděleně - každý strávník má svůj přidělený var. symbol.

Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku, přeplatky se převádí do následujícího šk. roku nebo Vám budou na Vaši žádost převedeny na účet plátce. Rodiče mohou požádat o ověření zůstatku svého konta hospodářku MŠ telefonicky. Číslo účtu mateřské školy 186049354/0300.

 

PŘI VÝROBĚ JÍDLA SE DÁVÁ PŘEDNOST TRADIČNÍM VÝROBNÍM POSTUPŮM  KLASICKÉ ČESKÉ KUCHYNĚ Z ČERSTVÝCH SUROVIN S VYUŽITÍM NOVÝCH POZNATKŮ TÝKAJÍCÍ SE RACIONÁLNÍ VÝŽIVY A STRAVOVÁNÍ DĚTÍ


Vážení klienti školní jídelny,

jídelna mateřské školy, jejíchž služeb využíváte, je součástí právního subjektu Mateřská škola Štěchovice. Statutárním zástupcem je ředitelka mateřské školy, která řídí chod školní jídelny.

Proto se prosím obracejte se všemi dotazy a připomínkami na ředitelku mateřské školy Jaroslavu Markovou.

Tel.: +420 777 030 370,

E-mail: reditelka_ms@stechovice.info

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší jídelny kdykoli v době vydávání obědů, kde si můžete zkontrolovat průběh vydávání jídel, fungování dohledu nad strávníky a úroveň stolování svých dětí.

Základní škola Štěchovice, kterou Vaše děti navštěvují, není od roku 2003 provozovatel školní jídelny, a nemá povinnost dohlížet na chování dětí v jídelně. Za děti, po příchodu do mateřské školy, odpovídá mateřská škola. Ne však za chování dětí při přechodu ze základní školy ani po odchodu z budovy mateřské školy.

Ujišťuji Vás, že všemi podnětnými připomínkami se budu zabývat, Vaše otázky zodpovím a případnou pochvalu jistě přetlumočím obětavým zaměstnancům školní kuchyně, jejichž práce si nesmírně vážím.

Jaroslava Marková - ředitelka mateřské školy

UPOZORNĚNÍ

DLE  NAŘÍZENÍ  EP A RADY EU  JE  OD 13.12.2014 POVINNOST

INFORMOVAT STRÁVNÍKY O VÝSKYTU ALERGENŮ V POKRMECH -

TYTO BUDOU PAK OZNAČOVÁNY ČÍSLICI U JÍDEL V JÍDELNÍČKU

SEZNAM ALERGENŮ